การชำระค่าลงทะเบียน


ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย#2 324-256262-0
กรุงศรีอยุธยา ถนนแจ้งวัฒนะ
(ซอฟต์แวร์ พาร์ค)
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย#2 329-1-34850-3